Lege oharra

Iparcredit SL-k, datu pertsonalen erabileraren erantzule modura, datuak ondorengo helburuekin jasotzen direla jakinarazi nahi du:

· Merkataritza harremanen, eskaintza eta kotizazioen, marketing eta publizitate ekintzen kudeaketa, horretarako oinarri juridikoa interesdunaren onarpena izanik eta datuak aseguru-etxe eta erakundeei uzteko aukerarekin.
· Gainera, Iparcredit SL-k kudeatutako poliza bat zehaztekotan, bezeroek kontrataturiko zerbitzuen eta polizen kudeaketa osorako eta aseguruen bitartekotza ekintzaren garapen egokirako oinarri modura ere balioko du; baita ekitaldiak eta publizitate edota merkataritza-ekintza zein kanpainak gauzatzeko eta bezero eta bezero ez direnekin polizetan gertatutako siniestroen kudeaketa, ebazpen eta profesionalen bidalketarako ere. Helburu hau bete ahal izateko, datuak ondorengoei bidali ahalko zaizkie: Iparcredit SL-rekin harreman zuzena duten pertsona eta erakundeak; zerga-administrazioa; notario, abokatu eta prokuradoreak; siniestroak tramitatzeko eta kitatzeko zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresa eta profesionalak; arloan eskumena duen administrazio publikoa.
· Bide digitalaren bidezko komunikazioen kudeaketa. Horretarako oinarri juridikoa interesdunaren onarpena da. Bere datuak ez zaizkie hirugarrenei utziko legezko obligaziorik ezean.
· Enpresaren web-orrian dauden kontaktu formularioen bidez lortutako datu pertsonalak jasotzea aseguruaren eskalearekin eta kanpoko kolaboratzaileekin kontaktatzeko eta hauek bidalitako datuen, arriskuen datuen, kurrikulumaren eta negozio datuen bidalketarako. Horretarako oinarri juridikoa interesdunaren onarpena da. Aurreikusitako helburua betetzeko, datuak enpresa kolaboratzaileei bidali ahalko zaizkie.

PRIBATUTASUN POLITIKEI BURUZKO INFORMAZIO-KLAUSULA
Iparcredit SL-k, datu pertsonalen erabileraren erantzule modura, datuak ondorengo helburuekin jasotzen direla jakinarazi nahi du:
Merkataritza harremanen, eskaintza eta kotizazioen, marketing eta publizitate ekintzen kudeaketa, horretarako oinarri juridikoa interesdunaren onarpena izanik eta datuak aseguru-etxe eta erakundeei uzteko aukerarekin.

Gainera, Iparcredit SL-k kudeatutako poliza bat zehaztekotan, bezeroek kontrataturiko zerbitzuen eta polizen kudeaketa osorako eta aseguruen bitartekotza ekintzaren garapen egokirako oinarri modura ere balioko du; baita ekitaldiak eta publizitate edota merkataritza-ekintza zein kanpainak gauzatzeko eta bezero eta bezero ez direnekin polizetan gertatutako siniestroen kudeaketa, ebazpen eta profesionalen bidalketarako ere. Helburu hau bete ahal izateko, datuak ondorengoei bidali ahalko zaizkie: Iparcredit SL-rekin harreman zuzena duten pertsona eta erakundeak; zerga-administrazioa; notario, abokatu eta prokuradoreak; siniestroak tramitatzeko eta kitatzeko zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresa eta profesionalak; arloan eskumena duen administrazio publikoa.
Bide digitalaren bidezko komunikazioen kudeaketa. Horretarako oinarri juridikoa interesdunaren onarpena da. Bere datuak ez zaizkie hirugarrenei utziko legezko obligaziorik ezean.
Enpresaren web-orrian dauden kontaktu formularioen bidez lortutako datu pertsonalak jasotzea aseguruaren eskalearekin eta kanpoko kolaboratzaileekin kontaktatzeko eta hauek bidalitako datuen, arriskuen datuen, kurrikulumaren eta negozio datuen bidalketarako. Horretarako oinarri juridikoa interesdunaren onarpena da. Aurreikusitako helburua betetzeko, datuak enpresa kolaboratzaileei bidali ahalko zaizkie.

Zein da datuen erantzulea?
Europako Kontseiluaren eta Parlamentuaren (UE) 2016/679 Erregelamenduan xedatzen den moduan, datuak Iparcredit SL-k erabiliko dituela jakinarazten dizugu, zeinaren IFK B20434742 den eta Errotaburu pasealekua, 1 Dorrea-3. B, Donostia (20.018)-an kokatua dagoen.
Eskubideak erabili edo datuen erabilerari buruzko informazioa jasotzeko Datuen Babeserako Delegatuarekin harremanetan jartzeko, ondorengo helbidera jo beharko da: PILOTEGI 12 F16 – 20018, DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa), helbide elektronikoa: soporte@dataprev.es.

Zein helbururekin erabiltzen dira datu pertsonalak?
Emandako datuak ezinbestekoak dira eskatutako zerbitzua berme guztiekin eta era egokian eskaini ahal izateko. Ondorengo helburuekin erabiliko dira:

KONTRATUZKO IZAERADUN HELBURUAK:
Kontratatutako seguruen eta hauen ondoriozko zerbitzuen polizak kontratatu, mantendu eta betearaztea.

ERANTZULEAREN INTERES ZILEGIAN OINARRITUAKO HELBURUAK:
Merkataritza-ekintzak garatzea eta produktu edota zerbitzu aseguratzaileak edo hauen osagarriak eskaini edo gomendatzea, datuak hirugarrenei uztea aseguruaren kontratua bete ahal izateko.

ONARPENEAN OINARRITUTAKO HELBURUAK:
Merkataritza-ekintzen garapena, baimen ezak kontratuaren betetzea ekidin gabe.

Zenbat denboraz gordetzen dira datuak?
Orokorrean, datu pertsonalak kontratua eta legea betetzeko beharrezkoak direla aurreikusten den bitartean gordeko dira. Zehatzago, Iparcredit SL-ren zilegizko interesa salbu, datuak interesdunak ezabatzea eskatu arte gordeko dira.

Nola lortzen dira datuak?
Datuak era zuzenean nahiz zeharkakoan lortzen dira. Kasu honetan, zerbitzua eskatu zaion eta aseguruen bitartekariaz kanpoko kolaboratzailearen bidez.

Zeini komunikatuko zaizkio datuak?
Aurreikusitako helburuak betetzeko, datuak ondorengoei komunikatu ahalko zaizkie: Iparcredit SL-rekin harreman zuzena duten pertsona eta erakundeak; zerga-administrazioa; notario, abokatu eta prokuradoreak; siniestroak tramitatzeko eta kitatzeko zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresa eta profesionalak; arloan eskumena duen administrazio publikoa; publizitate banatzaile eta kudeatzailea; erakunde aseguratzaileak eta berraseguratzaileak.

Datuak ematean, zein dira zure eskubideak?
Edozein pertsonak eskubidea du datu pertsonalen irismen, zuzenketa, ezabatze, tratamendu mugaketa, aurkaritza edo eramangarritasunerako, horretarako gorago zehaztutako helbidera joaz, ines@iparcredit.com helbidera mezu elektroniko bat bidaliz edo aurrerago zehaztutako Datuen Babeserako Delegatuarengana joaz, erabili nahi den eskubidea zein den adieraziz.
Gainera, edozein momentutan emandako onarpena kentzeko aukera izango du. onarpena kentzeak ez du eraginik izango kentzea gertatu aurreko datuen tratamenduaren zilegitasunean.
Datu pertsonalen babesari buruzko eskubideak urratuak izan direla iritziko bazenu, kontrolerako agintaritzan kexa edo erreklamazioa jartzeko eskubidea duzu.